fredag 20 december 2013

Talarnas presentationer och länkar TeachMeet den 4/12 2013 6-9 & Gy

1. Kenth Venöstrand Apelskolan
Lär dig begrepp med spel
Länk till Kenths blogg med hans presentation


2. Sara Edman Falkenbergs Montessoriskola
Digitala anslagstavlor
Answergarden och Padlet är digitala anslagstavlor vars stora fördel är att alla eleverna kommer till tals. 
Answergarden kan användas i början av ett arbetsområde som ett brainstorming verktyg. Funkar också väldigt bra när man arbetar med begrepp ex läser en text och eleverna skriver ned begrepp de tycker är svåra.
Padlet kan med fördel användas för elever/grupper föra fram sina argument i olika frågor för att sedan diskuteras i helklass.
 Länk till Answergarden 
 Länk till Padlet 

3. Lotta Neuman Falkenbergs gymnasieskolan
 WoW i klassrummet
4. Kerstin Johansson/Stefan Ericsson Hjortsbergsskolan
Paddan i slöjden
Länk till textilslöjden
Länk till trä och metallslöjden

Vi började för drygt ett år sedan att göra egna pedagogiska instruktionsfilmer på olika slöjdmoment. Tanken var att eleverna skulle kunna klara en hel del moment själv, vi ville göra eleverna mer självständiga och att de har större chans att arbeta i sin egen takt. Dessutom lätt kunna repetera om man har glömt eller varit borta. Vi spelade in filmerna på I-Pad  och samlade till början med filmerna på Pages, men paddorna blev fort fulla. Så vi fick tänka om! Vi tog en diskussion med IT-pedagogerna  och då kom vi fram till att vi borde satsa på att göra en hemsida så att vi fick obegränsat med utrymme och lätt att komma åt. Efter en hel del arbete och stöd från IT-pedagogerna så har vi kommit en bra bit på vägen. Eleverna använder våra ”paddor” flitigt och har blivit mer självständiga. Hemsidan har än så länge varit begränsad för oss, men ska läggas ut på internet nu i vår. Eleverna kan då förbereda sig hemma på det de ska göra på slöjdlektionen. Eleverna har dessutom tillgång till en stor idébank med slöjdbilder på hemsidan där de kan hitta sin grundidé för att sedan designa om den.

5.Peter Schack Tullbroskolan
Matematik-Flipped classroom
Länk till Peters filmer på Showme.
Länk till Peters presentation
Jag har i två olika omgångar använt mig av "flipped classroom" i matematik.
Första gången var 2010/2011 när 1-1 datorerna kom. Då skrev jag lösnignar på tal för hand, tog foto på dem (med vanlig kamera), lade in de i datorn och gjorde en skärminspelning och lade sedan upp filmerna på firstclass. Tekniken var för omständig men matematiksyftet okej.
Nästa omgång var 2013/2013 när jag använde en ipad och appen showme. Tekniken var jättelätt och eftersom den publiceras på internet så var tillgången lätt för elever och föräldrar. Det blev mattefilmer med mina egna förklaringar.
Jag har under de här perioderna fått en bra insikt och tänkt hur det fungerar för eleverna, för mig och hur det kan fungerar för ett större kollektiv som en skola. Det finns ju lite olika sätt att göra det och man måste veta syftet med förklaringarna/mattefilmerna. Det är också viktigt att tänka på sitt sätt att arbeta och undervisa. Det kan skapa förändring om man vill det. Då måste det finnas en tanke så man får den utveckling eftersöker.


6. Mia Melin Söderskolan
SETT-Skolvåren
Länk till Mias blogg och lektion med Mia
Länkar som Mia talade om:7.Therese Dahl Söderskolan
BookCreator for iPad
Länk till BookCreator på Skolappar
Länk till hemsida
Book Creator för iPad är en app som man kan använda för att göra egna e-böcker som kan exporteras som epub/pdf och de kan innehålla text, bild, ljud och video( kostnad 38 kr).
Även om appen är på engelska är den mycket lätt att använda och fungerar i alla ämnen. Det är ett roligt sätt för elever att presentera det de lärt sig men också ett kul sätt för oss lärare att förmedla information till elever. Att man dessutom kan använda olika medier gör att man kan nå alla. Viktigt eftersom eleverna lär på olika sätt och tillgodogör sig information på olika sätt.
Det finns en "getting started"-guide i appen som enkelt hjäper en att komma igång.
På egen iPad: Jag har främst exporterat mina böcker till iBooks - både som pdf (text/bild) och som epub (då får man även med ljud/rörlig bild). Men även Dropbox fungerar bra.
Till elevs iPad: Via Airdrop har jag exporterat till elevernas iBooks* och vice versa.
När det kommer till bedömning tycker jag att det finns flera fördelar med att använda appen.
Det är lättare att bedöma flera förmågor eftersom eleven på ett enkelt sätt kan få med dem t.ex. i engelskan kan man vis både i text och tal vad man kan.
Bedömningen kan också ur lärarsynpunkt bli lättare eftersom man, till skillnad mot en "live"presentation, kan gå tillbaka och lyssna fler gånger. Det kan ju då också bli mer tidseffektivt. Eleven kan också på detta sätt redovisa muntligt utan att själv stå inför en grupp/klass och då minska pressen på eleven.
Både lärare och elev kan arbeta formativt då man enkelt kan gå tillbaka och se gamla böcker och då också kunne se vad som behöver arbetas mer med samt se elevens framsteg.
*Det finns ett problem med att exportera till iBooks via Airdrop. Det innebär att man kan få göra om exporteringen flera gånger. Instruktioner kommer upp på skärmen och felet är känt hos Apple.

8. Kenneth Mellåker Tångaskolan
NE som lärplattform
Länk till Kenneths presentation
Länk till Kenneths lärpaket på NE

9.Vesat Ademi, Falkenbergs Gymnasieskola
Facebook i undervisningen
10. Sara B Persson Falkenbergs gymnasieskola
Svenska Migrationsverket
Länken till Migrationens hus 
Eleverna fick själva välja vad på 1800-talet de ville arbeta om och enades om emigrationen. För att få det lite mer verkligt tänkte jag att vi skulle följa en person som hade emigrerat. Varför hen emigrerade och vad som hände. Till detta hade det varit bra att hitta brev skrivna från amerika och hade då tur att hitta migrationscentrets sida.
Väl där hittade jag brev från en familj som hade utvandrat från Drängsered, vilket gjorde det hela mer intressant eftersom det blev något av lokalhistoria. Tillsammans försökte vi tyda brevet och fick på detta vis en inblick i språkhistoria också. Sedan arbetade vi med frågor till dessa brev. Migrationcentret har gjort egna frågor men det är ju lätt att fixa till så det passar. På detta sätt kom vi via nätet över källmaterial och kunde även arbeta källkritiskt med materialet.11. Gunilla Djuffelt, Tullbroskolan
Engelskaundervisningen
Länk till Gunillas presentation
Länk till projektet på Google maps


Talarnas presentationer och länkar TeachMeet den 28/11 2013 Förskolan & F-5

1. Hanna Skyggeson Fajansskolan
Elevens lärande i lärloggen
Under vårterminen 2013 bestämde vi oss för att arbeta med Unikums lärlogg. Vårt syfte var att göra eleverna medvetna om sitt lärande. Vi ville skapa regelbundna reflektionsstunder. I kapitel 2 i Lgr -11 står det att läraren ska "stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan" (s.14). " Tanken går också tillbaka till loggboken som var vanlig i skolan för ca 10-15 år sedan och som lanserades av Olga Dysthe.
Vi har arbetat med olika uppgifter i lärloggen. Vanligtvis får eleverna en fråga som t.ex. "Vad ser du fram emot i skolan?" eller "Vad lärde du dig när du arbetade med...?" Eleverna dokumenterar genom att beskriva hur de arbetat med en lektionsuppgift. Eleverna reflekterar genom att berätta om vad de lärde sig med det här arbetet. Dessutom har vi skapat ett digitalt sätt att kommunicera och engagera hemmet i elevens skoldag.

2. Hans Hultén Tullbroskolan
Utveckla förmågor med Educreations 
Länk till Hans presentation
Länk till Educreations på Skolappar
För att uppnå optimal träning krävs framförallt att lägga vikt på förberedelser av smågruppernas sociokulturella dynamik och att uppgifterna är rejält utmanande.
När de några få minuter korta presentationerna är klara lägger eleverna ut dem på Edmodo.com så att alla eleverna i klassen kan titta igenom varandras presentationer och ge kamratbedömningar. Innan ger eleverna sin egen presentation en självskattning. Tyvärr kräver Edmodo inloggning, men kan rekommendera detta. Där finns även möjlighet att konstruera självrättande prov - utmärkt träning av den begreppsliga förmågan.
Nedan finns några exempel på presentationer som eleverna har gjort 3 och 3 vilket jag tycker fungerat bäst. Nedan förklaras "Vattenmelonproblemet"(Matte) som finns med i bildspelet och hur en elmotor och en generator fungerar(fysik). Själva appen, educreations, fungerar i alla ämnen från ca årskurs 2.
Länk till  två presentationer i matte:
Vattenmelon 1 Vattenmelon 2
Länk till två presentationer i fysik:
Generator 1, Generator 2

3. Hanna Landström & Catrin Svartling Hörselförskolan
Hur vi använder Notability i förskolan
4. Camilla Välimäki Smedjans förskola
Tidningsprojekt Comic Life
Länk till Comic life på Skolappar


Tidningen "Barnes bästa tidning" görs nu i appen Comic life. En lättarbetad app som tilltalar såväl vuxen som barn. Påminner lite om appen Piccollage som vunnit  användare med sina många möjligheter att skapa etstetiskt tilltalande dokumentationer. Med tidningen som bas har vi just påbörjat ett samarbete med förskoleklassen med syftet  att vi för varandra presenterar våra verksamheter utifrån barnens perspektiv.


Vi ser det som angeläget att de pedagoger som till hösten kommer att att över våra barn har en bra bild av allt det som våra barn har varit med om och lärt. Förskolan är ju fantastisk på att skapa lärandesituationer omkring så mycket och redan som 6-åringar har våra barn en massa kunskaper omkring väldigt mycket.
Fokus i tidningen är görande och lärande. Med appens möjligheter att i vald layout skapa pratbubblor får både vi tillsammans med barnen en bra möjlighet att diskutera just omkring det : vad händer här?, vad gjorde vi/du?, lärde du dig något som du inte kunde/visste förut?


Vi ser tidningen som en plats, ett forum att synliggöra vår verksamhet. De layouter som skapas sparar vi i kamerarullen och därifrån är de lätta att hämta till såväl avdelningens blogg som till det enskilda barnets lärlogg. Att dokumentera i appen Comic life tjänar på så vis många syften... Barnen är delaktiga i dokumentationen både vad gäller  val av bilder och text till dem.


5. Magnus Vernersson
Garageband på iPad
Länk till en rapp


6. Eija Sirkki Hjortsbergsskolan
Dokumentkamera som digitalt verktyg
Köpte förra året en dokumentkamera som vi använder i förskoleklass. Vi har främst använt den när vi visat bilder/böcker. Har även använt den när vi visat olika pyssel eller introducerat spel. Har även varit bra vid mattegenomgångar.
Dokumentkamera när liten och behändig, kopplas ihop med dator och smartboard/projektor.
Den har en del funktioner som foto/film. Du kan zooma och vrida det du lägger under.
Vi köpte en som heter Hover Cam. Priset var ca 3500kr. Priset är den samma idag.

Länk till deras hemsida där det går att läsa mer om produkten. http://www.thehovercam.se

7. Kenneth Jönsson Skoldatateket
iPads och digitala resurser
Länk till Kenneths presentation

8. Kerstin Johansson & Stefan Ericsson Hjortsbergsskolan
Paddan i slöjden
Länk till textilslöjden
Länk till trä och metallslöjden

Vi började för drygt ett år sedan att göra egna pedagogiska instruktionsfilmer på olika slöjdmoment. Tanken var att eleverna skulle kunna klara en hel del moment själv, vi ville göra eleverna mer självständiga och att de har större chans att arbeta i sin egen takt. Dessutom lätt kunna repetera om man har glömt eller varit borta. Vi spelade in filmerna på I-Pad  och samlade till början med filmerna på Pages, men paddorna blev fort fulla. Så vi fick tänka om! Vi tog en diskussion med IT-pedagogerna  och då kom vi fram till att vi borde satsa på att göra en hemsida så att vi fick obegränsat med utrymme och lätt att komma åt. Efter en hel del arbete och stöd från IT-pedagogerna så har vi kommit en bra bit på vägen. Eleverna använder våra ”paddor” flitigt och har blivit mer självständiga. Hemsidan har än så länge varit begränsad för oss, men ska läggas ut på internet nu i vår. Eleverna kan då förbereda sig hemma på det de ska göra på slöjdlektionen. Eleverna har dessutom tillgång till en stor idébank med slöjdbilder på hemsidan där de kan hitta sin grundidé för att sedan designa om den.

9.Helena Lindqvist Okomeskolan
Skapa glädje hos eleverna att dokumentera arbetsprocessen
Lärloggen i Unikum kan du använda till så mycket. I slöjd som jag undervisar i använder vi lärloggen för att som läroplanen beskriver: Dokumentera arbetsprocessen. Eleverna sköter dokumentationen och loggar in själva. De tar efter varje moment de gjort en bild på sitt arbete direkt i Unikum, de skriver i bildtexten vad de har gjort eller så dokumenterar de det de har gjort på lektionen. Innan var de mycket gnölande bland eleverna när de skulle dokumentera i på papper. Nu kommer de självmant och säger att det är dags att dokumentera. De visar gärna hur långt de har kommit. Någon kom och sa att det här är så bra, för jag kommer ihåg hur jag har gjort.
Eleverna gör ett nytt inlägg i lärloggen när vi börjar på ett arbetsområde, de väljer villken LPP de arbetar efter och kopplar till läroplanen och slöjd. De får i uppdrag och koppla vilka mål i slöjden vi abetar med. Det synliggör målen mycket bra, de får verkligen fundera på vad det är vi ska lära oss. Näsa gång de ska dokumentera går de in i samma inlägg i loggen och redigerar.
När vi har tittat på en instruktionsfilm på webben länkar eleverna den direkt i sitt inlägg.
I årskurs tre-fem har jag testat att arbeta med arbetsprocessen i lärloggen. Årskurs 2 ska också få prova. I läroplanen ska man dokumentera arbetsprocessen skriftligt i slöjd egentligen bara från årskurs 4.

10. Fredric Hillertz Kärnhuset
ASL i mitt klassrum

onsdag 4 december 2013

Live från TeachMeet i Falkenberg 4/12 2013

Idag är det TeachMeet för 6-9 och gymnasieskolan.
Som vanligt sänder vi live mellan kl.16-18 från Grand Hotel i Falkenberg.


Följ oss gärna på Twitter #teachmeetfbg

måndag 2 december 2013

På onsdag den 4/12 är det dags igen....
Med spänning ser vi fram emot vårt nionde TeachMeet. Denna eftermiddag/kväll är alla i 6-9 och gymnasieskolan välkomna.
Det är ca 40 anmälda varav 11 anmält sig som talare.Extra kul och väldigt stort är att SVT-Rapport kommer att vara på plats för att göra ett reportage om våra TeachMeet.

Programmet:
15.30 Mingel och tilltugg
16.00-18.00 11 talare/talarpar inspirerar i 2/7 minuter

Talarna har fått all information via mail. All utrustning finns, men bra att ni som talar tar med egen dator/iPad eller presentationen på en USB.
TeachMeet kommer att direktsändas via vår Facebook-grupp "Utvecklarna IT och lärande" och här på bloggen.
Mer info finns på vår hemsida, Utvecklarna IT och lärande 

torsdag 28 november 2013

Live från TeachMeet i Falkenberg 28/11 2013

Idag är det TeachMeet för F-5 och förskolan.
Som vanligt sänder vi live mellan kl.16-18 från Grand Hotel i Falkenberg.Följ oss gärna på Twitter #teachmeetfbg

onsdag 27 november 2013

Imorgon den 28/11 är det dags igen....
Med spänning ser vi fram emot vårt åttonde TeachMeet. Denna eftermiddag/kväll är alla i förskolan och F-5 välkomna.
Det är nytt rekord, 72 är anmälda varav 11 anmält sig som talare.


Programmet:
15.30 Mingel och tilltugg
16.00-18.00 11 talare/talarpar inspirerar i 7 minuter

Talarna har fått all information via mail. All utrustning finns, men bra att ni som talar tar med egen dator/iPad eller presentationen på en USB.
TeachMeet kommer att direktsändas via vår Facebook-grupp "Utvecklarna IT och lärande" och här på bloggen.

tisdag 12 november 2013


Nu börjar det närma sig höstens TeachMeet i Falkenberg.
Den 28 november är alla från förskolan och F-5 välkomna och den 4 december är alla från 6-9 och gymnasiet välkomna!

Alla som medverkar på TeachMeet har chans att få följa med på SETT. Urvalet görs efter höstens TeachMeet. Du visar ett exempel på didaktiskt arbete med digitala verktyg, med
 • reflektioner och utvärdering kring barns och elevers lärande
 • elevdelaktighet
 • formativ bedömning kopplat till planering eller reflektioner projektbeskrivning

Här på bloggen kan ni se alla filmer och presentationer från tidigare TeachMeet. Sök på etiketterna.
All info och anmälan finns på vår hemsida, Utvecklarna IT och lärande

Se vår TeachMeet trailer:
 

fredag 31 maj 2013

Framtidens lärande 2013

Med stor förväntan begav sig en liten grupp från Falkenberg bestående av politiker, utvecklare och vår förvaltningschef till Stockholm och Framtidens lärande.
Nytt för i år var att konferensen flyttat mer centralt till Stockholms nyaste konferensanläggning Waterfront.
Oerhört positivt och viktigt att vår It- och energiminister Anna-Karin Hatt var på plats och invigde Framtidens lärande med att säga, Nu är det dags att förvandla framtidens lärande till dagens lärande!


Här Anna-Karin Hatt tillsammans med
Peter Becker, ordförande i Datorn i utbildningen.
Läs hela Anna-Karins invigningstal här. Läs också hennes blogginlägg här om Framtidens lärande och Centerpartiets förslag på den nationella satsningen, det digitala lärarlyftet.


Stephen Heppell, professor och inspiratör från Storbritannien var också på plats. Han arbetar med bl a att skapa moderna lärmiljör för barn och ungdomar i världen. Heppell menar att inom skolan har fokus på lärande varit alldelles för mycket på den fysiska klassrummet.
Students learn in the world, we teach in the classroom. Let the walls be softer and lower! 
Han trycker på vikten av att köpa smartphones till alla barn innan skolåldern, heppell.net/phones.

Senare hade Stephen Heppell tillsammans med elever från YBC  en föreläsning i diskussionform hur drömskolan ser ut utifrån elevernas perspektiv. Sammanfattningsvis tycker eleverna att de själva nästan har sin drömskola. De vill:
 • ha öppna lokaler, riv väggerna!
 • att lärarna ska flippa klassrummet mycket mer
 • ha mer variation (samma stol, samma lektion = ingen stimulering
 • att det ska finns bättre relationer och respekt lärare och elever. 
En elev beskriv känslan han vill att alla ska ha när de lämnar skolan: Det är viktigt att vara motiverade, att lämna skolan och fortfarande känna samma motivation!

Elever berättade om och visade en uppgift de gjorde förra året som fick mycket uppmärksamhet  Projektet hette De kallar oss slackers och uppgiften var att bevisa motsatsen. Se resultatet, filmen Tveka inte! (varning - hög snyftfaktor).

Mycket mer om Stephen Heppell och de olika projekten han är inblandade i finns på www.heppell.net

  
Spaning på Framtidens lärandeEleverna tar plats
Framtidens lärande handlar ju om eleverna och det märktes tydligt på årets konferens. De föreläste, inspirerade, filmade, uppträdde, byggde, intervjuade och var utmärkta värdar.
Hur tar vi vara på alla elevers kloka tankar, reflektioner och motivation?
 • Kaffemaskiner till folket
 • Stäng inte in oss
 • Inga lektioner som får oss att skolka
 • Betyg som inte är en domstol
 Här håller elever från YBC ett inspirationsmöte om Framtidens gymnasieskola och de är tydliga: Vi måste vara i framtiden!
Mycket viktigt att lära för livet, inte bara i skolan! De poängterar vikten av att se individen för varje elev och få synas.


Appar i matematikundervisningen
Ingela Nilsson, lärare på Spyken i Lund, tipsade om bra appar i matematik för gymnasiet, men även högstadiet.
De tre som syns här är:
Long Division
Algebra touch
Trigonir
Tipsade av om bra miniräknare(gratis):
Myscript calculator
Free Graphing Calculator
Ingela tipsade om att det är bra att känna till alla Wolfram-appar, är appar som en assistent, en hjälp till lösningar.

Vill du lära dig trix och enklare spel som lärare tipsade Ingela om appen Mathemagics.


Klara livet
En mobilanpassad sajt från UR med filmer om psykisk hälsa och 9 övningar för att må bättre. Kan användas i klasser för att diskutera stress och minska pressen för att må bättre i vardagen. Du kanske inte alltid måste vara bäst i allting, och du kanske skulle tänka på allt du gör som är bra istället för att fokusera på det som blivit fel.
Målgruppen är lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.
Ladda ner lärarhandledning och läs mer här.Skolutveckling och forskning med iPad i förskolan
Mölndals kommun har sedan julen 2011 samarbetat med Göteborgs universitet i en forskarcirkel med att  introducera pekplattor i förskolan, där tre förskolor ingått. Läs mer här.
De lyfte hur viktig den pedagogiska medvetenheten är, kompetens finns hos pedagogen, inte hos appen.
De lyfte följande appar som betydelsefulla och som gjort skillnad i deras arbete att möte förskolebarn från 80 olika länder:
Puppet Pals HD
My Story
Bokstavspussel
Fotomemo
TeckenlexSammanfattningsvis är vi är ganska överens om att den stora behållningen av Framtidens lärande var den inledande storföreläsningen med bl a Anna-Karin Hatt, Eva-Lis Syrén, Stephen Heppell och eleverna från YBC. Det fanns bra mini-föreläsningar och workshops men utrymmet för nätverkande, reflektion och diskussion var mycket givande.

Kvällsunderhållning av estetelever från Katedralskolan, Skara får inte glömmas, de var helt fantastiska! 

Tågresan tillbaka till Falkenberg gick mindre bra för vissa av oss, men det har vi snart glömt...

Det var kanske lite så Stephen Heppell menade när han sa att vi ska förbereda barn och elever för livet när han sa, Go out, look and be ready for trouble!
tisdag 14 maj 2013

SETT 2013-succé igen!

SETT 2013 blev återigen en succé i dubbel bemärkelse för vår kommun. Falkenberg gjorde en hellyckad satsning genom att både anmäla kommunen som medverkare i egen monter och erbjuda 50 personer från hela verksamheten att medverka/deltaga på SETT. SETT anordnades för andra året i rad och är Skandinaviens största mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet.

Uppdraget för alla som följde med vara att medverka i Falkenbergs monter genom att bidra och presentera goda exempel från sin verksamhet hur digitala verktyg används i lärprocessen från förskolan till gymnasiet.


Vi samlade alla bidragen, en film på max 3 min, på en Google Site sida. Klicka HÄR för att komma till alla bidrag.
Där har vi också samlat bilder från SETT-dagarna.Vi designade och skapade själva layouten i montern där Falkenbergs vision och målbild "Alla ska lyckas!"var en viktig del.
Här monteras det för fullt.


Montern var välbesökt. Vi turades om att vara på plats utefter ett uppgjort schema, för att berätta mer om och svara på frågor om respektive bidrag från verksamheten. Det kom även många till monter som hade mer övergripande frågor om vår En-till-En-satsningen.
Alla 50 "gröna" Falkenbergare syntes väl på mässan. Det var ett lyckat koncept att alla hade en grön pikétröja, det skapade en gemenskap och nätverkande verksamheter emellan. På spaning på SETT....

Bibblis, Kunskapshubben coh Mattenauterna

www.kunskapshubben.se
Micke Kring, IT-pedagog från Årstadskolan, var på plats och presenterade de publika webbtjänster som han skapat som Bibblis, Kunskapshubben och Mattenauterna.
Missa inte dessa guldgruvor:
www.mattenaauterna.se
www.bibblis.se


Bedömning för lärande i digital miljö

Christer Lundahl, professor i pedagogik vid Karlstad Universitet, föreläste om hur viktig den formativa bedömningen är för lärarens undervisning och elevens lärande. Bedömningens syfte är avgörande för dess utformning.
Vad är bedömning för lärande ur
ett elevperspektiv? Se bild
Läraren måste lära av eleven, se vad eleven kan och vad eleven vill lära sig.Direktuppföljning blir oerhört viktig och här gav Christian exempel på olika metoder-se bild.

Det är viktigt att synliggöra hur barnen lär och hur de tänker, att få alla att synas.
Här ger digitala verktyg nya möjligheter.
www.bedomningforlarande.se
Besök gärna webbtjänsten Bedömning för lärande:

Arbetsterapeuter i skolan
Två arbetsterapeuter i Stockholms monter på SETT pratade om mobiltelefonen som stöd i skolan. Arbetsterapeuter som jobbar i skolan har jag inte hört talas om innan, men de hade många bra ideer att dela med sig av.

Mobiltelefon i skolan kan vara ett bra stöd - för att komma i tid, planera, läsa, skriva, anteckna, räkna, samarbeta och förflytta sig till rätt plats.
Byod (bring your own device) blir allt viktigare, mobilen finns alltid tillgänglig i fickan. Det är också viktigt att man får åtkomst till skolans wifi.

De tog fram två elev-exempel, Sofia och Kalle, som har olika behov.
Sofia: Har en androidtelefon, inställd på svart bakgrund utan saker som rör sig, Astrid som påminnelseapp, Evernote för anteckningar, Formelsamling i matte, Calculator, och en sida i kalendern för fritid och en annan för skola.
Kalle: Har iPhone. Läs- och skrivsvårigheter, Schema-app t ex iStudiez, ta bort brickor i grundinställningar för att slippa bli störd, Ivoice för att tala in skrift, Audionote för anteckningar, Clarospeak som talsyntes, Prizmo som komplement för att scanna in egen text, Voice of daisy för talböcker, Photocalendar för att slippa läsa på kalendern vad man ska göra.
De kommenterade även ergonomin när man jobbar med iPad. När skärmen ligger ner är det risk för att man hänger med huvudet och får gamnacke. Deras lösning var stående iPad med tangentbord och när man skriver med mobilen, hålla den rakt framför sig med armbågarna i magen.


Vår enkla utvärdering:
Vilka ord beskriver bäst dina upplevelser från SETT?
Gjort i AnswerGardenSETT 2013 levde upp till förväntningarna och blev en succé i år igen. Beslutet att åka med representation från hela verksamheten var hellyckat, mycket uppskattat, allra mest från förskolan.
Det bästa betyget är nog att monter på SETT 2014 redan är bokad.
Vi, Falkenbergs kommun, vill ge ett stort TACK till alla medverkande.

onsdag 10 april 2013

Talarnas presentationer och länkar TeachMeet den 27/3 6-9 & Gy

1.Kenneth Jönsson Skoldatateket
Spellright för Mac
I Falkenberg har vi skaffat bra verktyg i datorn för dem som vill och behöver använda talsyntes och rättstavningsprogram, både för pc och i Mac. Dock fattades en pusselbit, rättstavning i engelska för Mac. Spellright, som är en syster till Stava Rex för svenska, har vi nu köpt in.
Spellright för Mac är ett effektivt verktyg för elever som tycker det är svårt att stava. Programmet är gjort för svenskar och rättar t ex hau - how, jo - you, tejbel - table. Fungerar i Pages och Word men inte i Open Office.

Programmet laddas ner från en webbsida som är dold. Gå in i FirstClass - Torget - Skoldatateket, där ligger manual, länk och lösenord. Resurspersonerna kan också hämta Spellright i macservern. Alla elever och all personal i Falkenbergs skolor har tillgång till både Stava Rex och Spellright. Kontakta gärna Skoldatateket om du har frågor.

Eleverna får viktig och bra hjälp från talsyntes och rättstavningsprogram, men det är vi lärare som måste se till att programmen används. Kräv av eleverna att de ska lyssna igenom sina texter med talsyntesen och kontrollera stavningen med rättstavningsprogrammen.


2.Monica Mill Lärvux
Apparna Akinator och O-snap
Länk till Akinator: https://itunes.apple.com/se/app/akinator-the-genie/id484090401?mt=8
Akinator är en app som fungerar ungefär som 20 frågor. Det gäller att tänka på en person - berömd eller ej. Sedan ställer "anden i flaskan" i appen olika frågor som man kan besvara med Yes No eller Don't know. När anden tror den har kommit på det kommer svaret poppar en bild på personen upp. Förvånansvärt ofta har den rätt. Appen kan ställas in på olika språk, men jag brukar använda den engelska versionen. Fungerar bra med smågrupper av elever som försöker överlista anden.

O-snap är en app där man på ett snabbt och enkelt sätt kan göra animerade filmer med hjälp av iPadens inbyggda kamera, som man vänder. Vi brukar börja med enkla saker som pennor, nycklar osv för att se möjligheterna. Sedan kan eleverna, om de vill, fundera ut mer avancerade filmer med mer handling. Tricket är att flytta föremålet en bit, ta en bild, flytta en liten bit till, ta en bild osv. Man behöver ta många fler bilder än vad man tänker sig, annars blir filmen ryckig.
 


3. Per Sandén Tångaskolan
Green Screen

4. Sara Edman Falkenbergs Montessoriskola
Historiska källor
Länk till Bombsight: http://visual.ly/bomb-sight-mapping-ww2-bomb-census?view=true
Länk till The National Archives: http://nationalarchives.gov.uk/education/

5.Therese Dahl Söderskolan
Infographics i undervisningen
Här kommer de länkar Therese visade:
www.visual.ly
www.easel.ly
www.piktochart.com
www.coolinfographics.com
www.infographicsarchive.com
www.hongkiat.com/blog/infographic-tools/
http://www.seomoz.org/blog/10-tools-for-creating-infographics-visualizations


6. Fredrik Håkansson Utvecklare IT och lärande
Resurser på nätet
Länk till Devidantart: http://www.deviantart.com
En samlingsplats på nätet där konstnärer har möjlighet att lägga upp sina alster. Här finns allt möjligt, bland annat en stor samling ”stockphotos”, guider, verktyg till olika grafikprogram, clipart m.m. Var dock noga med att kolla hur de olika konstnärerna licensierar sina verk. Allt är inte ok att använda.
Länk till Flickr: http://www.flickr.com
Ett enormt fotoalbum på nätet. Använd den avancerade sökningen och bocka i att söka endast bland ”creative commons”.
Länk till Free Music Archive: http://freemusicarchive.org
Ett musikarkiv med creative commons licensierad musik. Bra att använda till exempelvis bakgrundsmusik i filmer m.m. Dock gäller det att precis som med alla andra creative commons saker att uppge upphovsmannen då man använder verket.
Länk till Internet Archive: http://archive.org/index.php
Ett enormt arkiv med public domain-material. Här finns filmer, musik, texter m.m. allt tillgängligt för att använda.

Länk till Projekt Runeberg:http://runeberg.org
Länk till Project Gutenberg:http://www.gutenberg.org
Två enorma arkiv med böcker. Det rör sig i första hand om böcker där upphovsrätten löpt ut. Materialet finns i många fall både i ren inskannad form och som ocr-läst text. Runeberg innehåller svensk/nordisk litteratur och Gutenberg internationell (dock främst översatt till engelska) litteratur.

Länk till Creative Commons: http://www.creativecommons.se
Den svenska sidan om creative commons. Här förklaras både i text och som film vad de olika licensieringsformerna innebär.

7. Mia Melin Söderskolan
Twitter
Länk till Twitter:https://twitter.com/


8. Kenth Venöstrand Apelskolan
Voice Thread
Länk till Kenths blogginlägg där hans presentation finns från TeachMeet: http://nokenth.blogspot.se/2013/04/teachmeet-27mars.html


9.Sara Persson Falkenbergs gymnasieskolan
Använda Jing som ett verktyg för formativ bedömning
Klicka på länken för att komma till Saras presentation:
http://enlararesvardag.blogspot.se/2013/03/teach-meet-i-falkenberg.html


10. Vesat Ademi Falkenbergs gymnasieskola
Verktyget Screencast-O-Matic, hur man skapar videolektioner med denna
Länk till en youtube film som Vesat gjort där han beskriver de verktyg han använt mig vid gårdagens TeachMeet.
    http://www.youtube.com/watch?v=6nVSnqBSf-s&feature=player_embedded
Jag har också bloggat lite om gårdagens event och lagt samma länk även där.
Adressen till min blogg:  http://vesatademi.blogspot.se

11. Lotta Neuman Falkenbergs gymnasieskola
Autentiskt material för alla nivåer i språk  
 Länk till Lottas blogginlägg med länkar och tips fråm TeachMeet: http://lovecatoutsidethebox.blogspot.se/2013/03/teach-meet-i-falkenberg-273.html