fredag 20 december 2013

Talarnas presentationer och länkar TeachMeet den 28/11 2013 Förskolan & F-5

1. Hanna Skyggeson Fajansskolan
Elevens lärande i lärloggen
Under vårterminen 2013 bestämde vi oss för att arbeta med Unikums lärlogg. Vårt syfte var att göra eleverna medvetna om sitt lärande. Vi ville skapa regelbundna reflektionsstunder. I kapitel 2 i Lgr -11 står det att läraren ska "stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan" (s.14). " Tanken går också tillbaka till loggboken som var vanlig i skolan för ca 10-15 år sedan och som lanserades av Olga Dysthe.
Vi har arbetat med olika uppgifter i lärloggen. Vanligtvis får eleverna en fråga som t.ex. "Vad ser du fram emot i skolan?" eller "Vad lärde du dig när du arbetade med...?" Eleverna dokumenterar genom att beskriva hur de arbetat med en lektionsuppgift. Eleverna reflekterar genom att berätta om vad de lärde sig med det här arbetet. Dessutom har vi skapat ett digitalt sätt att kommunicera och engagera hemmet i elevens skoldag.

2. Hans Hultén Tullbroskolan
Utveckla förmågor med Educreations 
Länk till Hans presentation
Länk till Educreations på Skolappar
För att uppnå optimal träning krävs framförallt att lägga vikt på förberedelser av smågruppernas sociokulturella dynamik och att uppgifterna är rejält utmanande.
När de några få minuter korta presentationerna är klara lägger eleverna ut dem på Edmodo.com så att alla eleverna i klassen kan titta igenom varandras presentationer och ge kamratbedömningar. Innan ger eleverna sin egen presentation en självskattning. Tyvärr kräver Edmodo inloggning, men kan rekommendera detta. Där finns även möjlighet att konstruera självrättande prov - utmärkt träning av den begreppsliga förmågan.
Nedan finns några exempel på presentationer som eleverna har gjort 3 och 3 vilket jag tycker fungerat bäst. Nedan förklaras "Vattenmelonproblemet"(Matte) som finns med i bildspelet och hur en elmotor och en generator fungerar(fysik). Själva appen, educreations, fungerar i alla ämnen från ca årskurs 2.
Länk till  två presentationer i matte:
Vattenmelon 1 Vattenmelon 2
Länk till två presentationer i fysik:
Generator 1, Generator 2

3. Hanna Landström & Catrin Svartling Hörselförskolan
Hur vi använder Notability i förskolan
4. Camilla Välimäki Smedjans förskola
Tidningsprojekt Comic Life
Länk till Comic life på Skolappar


Tidningen "Barnes bästa tidning" görs nu i appen Comic life. En lättarbetad app som tilltalar såväl vuxen som barn. Påminner lite om appen Piccollage som vunnit  användare med sina många möjligheter att skapa etstetiskt tilltalande dokumentationer. Med tidningen som bas har vi just påbörjat ett samarbete med förskoleklassen med syftet  att vi för varandra presenterar våra verksamheter utifrån barnens perspektiv.


Vi ser det som angeläget att de pedagoger som till hösten kommer att att över våra barn har en bra bild av allt det som våra barn har varit med om och lärt. Förskolan är ju fantastisk på att skapa lärandesituationer omkring så mycket och redan som 6-åringar har våra barn en massa kunskaper omkring väldigt mycket.
Fokus i tidningen är görande och lärande. Med appens möjligheter att i vald layout skapa pratbubblor får både vi tillsammans med barnen en bra möjlighet att diskutera just omkring det : vad händer här?, vad gjorde vi/du?, lärde du dig något som du inte kunde/visste förut?


Vi ser tidningen som en plats, ett forum att synliggöra vår verksamhet. De layouter som skapas sparar vi i kamerarullen och därifrån är de lätta att hämta till såväl avdelningens blogg som till det enskilda barnets lärlogg. Att dokumentera i appen Comic life tjänar på så vis många syften... Barnen är delaktiga i dokumentationen både vad gäller  val av bilder och text till dem.


5. Magnus Vernersson
Garageband på iPad
Länk till en rapp


6. Eija Sirkki Hjortsbergsskolan
Dokumentkamera som digitalt verktyg
Köpte förra året en dokumentkamera som vi använder i förskoleklass. Vi har främst använt den när vi visat bilder/böcker. Har även använt den när vi visat olika pyssel eller introducerat spel. Har även varit bra vid mattegenomgångar.
Dokumentkamera när liten och behändig, kopplas ihop med dator och smartboard/projektor.
Den har en del funktioner som foto/film. Du kan zooma och vrida det du lägger under.
Vi köpte en som heter Hover Cam. Priset var ca 3500kr. Priset är den samma idag.

Länk till deras hemsida där det går att läsa mer om produkten. http://www.thehovercam.se

7. Kenneth Jönsson Skoldatateket
iPads och digitala resurser
Länk till Kenneths presentation

8. Kerstin Johansson & Stefan Ericsson Hjortsbergsskolan
Paddan i slöjden
Länk till textilslöjden
Länk till trä och metallslöjden

Vi började för drygt ett år sedan att göra egna pedagogiska instruktionsfilmer på olika slöjdmoment. Tanken var att eleverna skulle kunna klara en hel del moment själv, vi ville göra eleverna mer självständiga och att de har större chans att arbeta i sin egen takt. Dessutom lätt kunna repetera om man har glömt eller varit borta. Vi spelade in filmerna på I-Pad  och samlade till början med filmerna på Pages, men paddorna blev fort fulla. Så vi fick tänka om! Vi tog en diskussion med IT-pedagogerna  och då kom vi fram till att vi borde satsa på att göra en hemsida så att vi fick obegränsat med utrymme och lätt att komma åt. Efter en hel del arbete och stöd från IT-pedagogerna så har vi kommit en bra bit på vägen. Eleverna använder våra ”paddor” flitigt och har blivit mer självständiga. Hemsidan har än så länge varit begränsad för oss, men ska läggas ut på internet nu i vår. Eleverna kan då förbereda sig hemma på det de ska göra på slöjdlektionen. Eleverna har dessutom tillgång till en stor idébank med slöjdbilder på hemsidan där de kan hitta sin grundidé för att sedan designa om den.

9.Helena Lindqvist Okomeskolan
Skapa glädje hos eleverna att dokumentera arbetsprocessen
Lärloggen i Unikum kan du använda till så mycket. I slöjd som jag undervisar i använder vi lärloggen för att som läroplanen beskriver: Dokumentera arbetsprocessen. Eleverna sköter dokumentationen och loggar in själva. De tar efter varje moment de gjort en bild på sitt arbete direkt i Unikum, de skriver i bildtexten vad de har gjort eller så dokumenterar de det de har gjort på lektionen. Innan var de mycket gnölande bland eleverna när de skulle dokumentera i på papper. Nu kommer de självmant och säger att det är dags att dokumentera. De visar gärna hur långt de har kommit. Någon kom och sa att det här är så bra, för jag kommer ihåg hur jag har gjort.
Eleverna gör ett nytt inlägg i lärloggen när vi börjar på ett arbetsområde, de väljer villken LPP de arbetar efter och kopplar till läroplanen och slöjd. De får i uppdrag och koppla vilka mål i slöjden vi abetar med. Det synliggör målen mycket bra, de får verkligen fundera på vad det är vi ska lära oss. Näsa gång de ska dokumentera går de in i samma inlägg i loggen och redigerar.
När vi har tittat på en instruktionsfilm på webben länkar eleverna den direkt i sitt inlägg.
I årskurs tre-fem har jag testat att arbeta med arbetsprocessen i lärloggen. Årskurs 2 ska också få prova. I läroplanen ska man dokumentera arbetsprocessen skriftligt i slöjd egentligen bara från årskurs 4.

10. Fredric Hillertz Kärnhuset
ASL i mitt klassrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar