tisdag 24 april 2012

UnikMeet för pedagoger

 Dagen efter ledarnas UnikMeet anordnades UnikMeet den 18/4 för pedagoger. Ca 300 pedagoger kom från hela Västsverige för att inspireras runt bedömning och dokumentation för lärande.

Även denna dag inleddes med två inspirationsföreläsningar.
Möt förskolan inledde Christina Boork-Schillgard precis som igår, med "Pedagogisk dokumentation i förskolan", se inlägg 17/4. Hennes föreläsningar gav många nya tankar kring dokumentationen i förskolan.

 Mot skolan inledde Christian Lundahl med "Bedömning för lärande".
Han lyfte många kloka tankar kring formativ bedömning, hur viktig den är för elevernas lärande och utveckling, hur viktig pedagogernas bedömarkompetens är.
Intressant att visa Let's dances kommentarer från juryn, som ett exempel på bra formativ bedömning.
Detta var också en mycket lyckad föreläsning som ni kan följa på twitter #unikmeet. Läs mer i hans bok "Bedömning för lärande".
 

Därefter fanns det många spännande seminarier att välja på allt från pedagogisk dokumentation, portfolio, till att tala med utvecklarna från Unikum. Falkenberg representerades av Fredrik Andreasson, rektor Tullbroskolan och Mattias Johansson, lärare Tullbroskolan, som på ett lysande sätt redogjorde för sina erfarenheter med matriser som verktyg för bedömning kopplat till planeringen i Unikum.

Dagen avslutade av Lotta Fransson från Unikum tog oss med på Unikums färdplan, vad nästa steg är.
Hon tackade och summerade dagen med att den innehållit så mycket kraft av alla pedagoger, som ett helt landslag.
Stort tack till alla som bidragit till dessa UnikMeet-dagar, ett speciellt tack till GR-utbildning, pedagogiskt centrum, som arrangerat och genomfört dessa dagar alldeles lysande tillsammans med oss sex arrangörskommuner.

måndag 23 april 2012

UnikMeet för rektorer och förskolechefer


Det 17/4 kom 150 ledare från förskolan och skolan till Göteborg för en heldag med fokus Ledarperspektivet kopplat till bedömning och dokumentation.


Christina Boork-Schillgard inledde mot förskolan"Pedagogisk dokumentation i förskolan", då hon lyfte hur viktig den pedagogiska dokumentationen är med återkommande reflektion. Hon refererade kring det förskolan Prästkragens medvetna kvalitetsarbetet i Botkyrka kommun, där hon senast arbetade som förskolechef. En intressant föreläsning som gav många nya tankar.

Mot skolan inledde Åsa Hirsh "Bedömning i skolan", där hon redogjorde för sin forskning kring IUP med skriftliga omdömen. Hennes föreläsning klargjorde mycket kring dokumentation av individuella utvecklingsplan, vilket uppskattades av många.
Därefter valde deltagarna på massa spännande seminarier, som de olika kommunerna som arrangerade UnikMeet, höll i. På plats var också Unikum-gänget som höll i några seminarier och gärna tog emot synpunkter/svarade på frågor.

Falkenberg representerades av Pia Hjertström, rektor på Schubergstorpsskolan och Fredrik Andreasson, rektor på Tullbroskolan.
De höll i ett seminarium med den kaxiga rubriken "På väg att öka lärande med 100 %", som de framförde hur proffsigt som helst. De redogjorde för Tullbroområdets arbete med formativa matriser och hur viktig formativ bedömning är för elevernas lärande och utveckling.
Dagen avslutades av Jonas Ryberg, grundare av Unikum, som tog oss med på Unikums färdplan, vad  som är på gång.
En hellyckad avslutning på en hellyckad dag i utmärkta lokaler på Folkets hus på Järntorget arrangerat av GR-pedagogiskt centrum tillsammans med arrangörskommunerna Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Öckerö och Falkenbergs kommun.