fredag 20 december 2013

Talarnas presentationer och länkar TeachMeet den 4/12 2013 6-9 & Gy

1. Kenth Venöstrand Apelskolan
Lär dig begrepp med spel
Länk till Kenths blogg med hans presentation


2. Sara Edman Falkenbergs Montessoriskola
Digitala anslagstavlor
Answergarden och Padlet är digitala anslagstavlor vars stora fördel är att alla eleverna kommer till tals. 
Answergarden kan användas i början av ett arbetsområde som ett brainstorming verktyg. Funkar också väldigt bra när man arbetar med begrepp ex läser en text och eleverna skriver ned begrepp de tycker är svåra.
Padlet kan med fördel användas för elever/grupper föra fram sina argument i olika frågor för att sedan diskuteras i helklass.
 Länk till Answergarden 
 Länk till Padlet 

3. Lotta Neuman Falkenbergs gymnasieskolan
 WoW i klassrummet
4. Kerstin Johansson/Stefan Ericsson Hjortsbergsskolan
Paddan i slöjden
Länk till textilslöjden
Länk till trä och metallslöjden

Vi började för drygt ett år sedan att göra egna pedagogiska instruktionsfilmer på olika slöjdmoment. Tanken var att eleverna skulle kunna klara en hel del moment själv, vi ville göra eleverna mer självständiga och att de har större chans att arbeta i sin egen takt. Dessutom lätt kunna repetera om man har glömt eller varit borta. Vi spelade in filmerna på I-Pad  och samlade till början med filmerna på Pages, men paddorna blev fort fulla. Så vi fick tänka om! Vi tog en diskussion med IT-pedagogerna  och då kom vi fram till att vi borde satsa på att göra en hemsida så att vi fick obegränsat med utrymme och lätt att komma åt. Efter en hel del arbete och stöd från IT-pedagogerna så har vi kommit en bra bit på vägen. Eleverna använder våra ”paddor” flitigt och har blivit mer självständiga. Hemsidan har än så länge varit begränsad för oss, men ska läggas ut på internet nu i vår. Eleverna kan då förbereda sig hemma på det de ska göra på slöjdlektionen. Eleverna har dessutom tillgång till en stor idébank med slöjdbilder på hemsidan där de kan hitta sin grundidé för att sedan designa om den.

5.Peter Schack Tullbroskolan
Matematik-Flipped classroom
Länk till Peters filmer på Showme.
Länk till Peters presentation
Jag har i två olika omgångar använt mig av "flipped classroom" i matematik.
Första gången var 2010/2011 när 1-1 datorerna kom. Då skrev jag lösnignar på tal för hand, tog foto på dem (med vanlig kamera), lade in de i datorn och gjorde en skärminspelning och lade sedan upp filmerna på firstclass. Tekniken var för omständig men matematiksyftet okej.
Nästa omgång var 2013/2013 när jag använde en ipad och appen showme. Tekniken var jättelätt och eftersom den publiceras på internet så var tillgången lätt för elever och föräldrar. Det blev mattefilmer med mina egna förklaringar.
Jag har under de här perioderna fått en bra insikt och tänkt hur det fungerar för eleverna, för mig och hur det kan fungerar för ett större kollektiv som en skola. Det finns ju lite olika sätt att göra det och man måste veta syftet med förklaringarna/mattefilmerna. Det är också viktigt att tänka på sitt sätt att arbeta och undervisa. Det kan skapa förändring om man vill det. Då måste det finnas en tanke så man får den utveckling eftersöker.


6. Mia Melin Söderskolan
SETT-Skolvåren
Länk till Mias blogg och lektion med Mia
Länkar som Mia talade om:7.Therese Dahl Söderskolan
BookCreator for iPad
Länk till BookCreator på Skolappar
Länk till hemsida
Book Creator för iPad är en app som man kan använda för att göra egna e-böcker som kan exporteras som epub/pdf och de kan innehålla text, bild, ljud och video( kostnad 38 kr).
Även om appen är på engelska är den mycket lätt att använda och fungerar i alla ämnen. Det är ett roligt sätt för elever att presentera det de lärt sig men också ett kul sätt för oss lärare att förmedla information till elever. Att man dessutom kan använda olika medier gör att man kan nå alla. Viktigt eftersom eleverna lär på olika sätt och tillgodogör sig information på olika sätt.
Det finns en "getting started"-guide i appen som enkelt hjäper en att komma igång.
På egen iPad: Jag har främst exporterat mina böcker till iBooks - både som pdf (text/bild) och som epub (då får man även med ljud/rörlig bild). Men även Dropbox fungerar bra.
Till elevs iPad: Via Airdrop har jag exporterat till elevernas iBooks* och vice versa.
När det kommer till bedömning tycker jag att det finns flera fördelar med att använda appen.
Det är lättare att bedöma flera förmågor eftersom eleven på ett enkelt sätt kan få med dem t.ex. i engelskan kan man vis både i text och tal vad man kan.
Bedömningen kan också ur lärarsynpunkt bli lättare eftersom man, till skillnad mot en "live"presentation, kan gå tillbaka och lyssna fler gånger. Det kan ju då också bli mer tidseffektivt. Eleven kan också på detta sätt redovisa muntligt utan att själv stå inför en grupp/klass och då minska pressen på eleven.
Både lärare och elev kan arbeta formativt då man enkelt kan gå tillbaka och se gamla böcker och då också kunne se vad som behöver arbetas mer med samt se elevens framsteg.
*Det finns ett problem med att exportera till iBooks via Airdrop. Det innebär att man kan få göra om exporteringen flera gånger. Instruktioner kommer upp på skärmen och felet är känt hos Apple.

8. Kenneth Mellåker Tångaskolan
NE som lärplattform
Länk till Kenneths presentation
Länk till Kenneths lärpaket på NE

9.Vesat Ademi, Falkenbergs Gymnasieskola
Facebook i undervisningen
10. Sara B Persson Falkenbergs gymnasieskola
Svenska Migrationsverket
Länken till Migrationens hus 
Eleverna fick själva välja vad på 1800-talet de ville arbeta om och enades om emigrationen. För att få det lite mer verkligt tänkte jag att vi skulle följa en person som hade emigrerat. Varför hen emigrerade och vad som hände. Till detta hade det varit bra att hitta brev skrivna från amerika och hade då tur att hitta migrationscentrets sida.
Väl där hittade jag brev från en familj som hade utvandrat från Drängsered, vilket gjorde det hela mer intressant eftersom det blev något av lokalhistoria. Tillsammans försökte vi tyda brevet och fick på detta vis en inblick i språkhistoria också. Sedan arbetade vi med frågor till dessa brev. Migrationcentret har gjort egna frågor men det är ju lätt att fixa till så det passar. På detta sätt kom vi via nätet över källmaterial och kunde även arbeta källkritiskt med materialet.11. Gunilla Djuffelt, Tullbroskolan
Engelskaundervisningen
Länk till Gunillas presentation
Länk till projektet på Google maps


2 kommentarer: