fredag 26 augusti 2011

Besök på Utbildningsforum i Ängelholm

Tisdagen den 16/8 var några av oss exklusivt inbjudna att ta del av arrangemanget Utbildningsforum 2011 i Ängelholm, en heldag med fokus på lärande och utveckling som arrangerats av utbildningsförvaltningen för samtliga pedagoger i kommunen.

Ängelholms fina Gymnasieskola, förvandlades för en dag till en fantastisk smältdegel för erfarenhetsutbyten och närverkande mellan kommunens pedagoger och vi imponerades stort av hur välarrangerad och ”matnyttig” dagen var. Samtliga skolor i kommunen bidrog med flera seminarier var och variationen på innehåll var stor. Det gick att hitta något intressant för alla och man hade till och med arrangerat lunchmusik, ett gäng duktiga ungdomar från Kulturskolan som musicerade för oss med bravur.

Det var en omöjlighet för oss att ta del av alla programpunkter, men ett antal nedslag blev det. Bland annat var vi på en visning av hur Ängelholm arbetat med att utveckla en Digital IUP i sin plattform Fronter. I många stycken kände vi naturligtvis igen oss, vi arbetar ju alla med samma uppdrag och styrdokument, men vi slogs också av hur annorlunda ett uppdrag kan uppfattas beroende av hur och i vilket gränssnitt det presenteras. Vi upplevde tyvärr redskapet för IUP i Fronter som ganska torrt och trist, vilket satte de kreativa och framåtsyftande aspekterna av LPP, bedömning och omdömen i en onödigt grå dager.  Tänkbart är att detta kanske också påverkar lärares inställning till hela processen i negativ riktning och att det i grunden väldigt kreativa planerings- och uppföljningsarbetet i skolan därför upplevs som mer administrativt än konstruktivt.

IKT i förskolan var rubriken på ett annat pass. Här presenterade en av Ängelholms IT-pedagoger en hel mängd olika digitala redskap för yngre åldrar. Vi fick bland annat se lite olika filmer på hur iPad kan användas på förskolan. Här är ett exempel om Mattebingo som dock inte är från Ängelholm utan från Strandparkens förskola i Nacka. Vi fick också tips på lite olika kreativa programvaror och appar som Storybird och Toontastic.

Tony Mufic, förvaltningschef för Barn- och utbildning i Ängelholm avslutade dagen åt oss genom att resonera och diskutera runt den nya skollagen och det faktum att vi från 1 juli har inskrivet i densamma att skolan ”ska vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Under seminariet släppte Tony fram en hel del röster från auditoriet, vilket var intressant att lyssna till. Bland annat påtalade en lärare att man i näringslivet alltid kopplar samman begreppen forskning och utveckling. Detta med anledning av att Tony också kom in på den iktigt spännande satsning på projektet ”Modellskolan” som Ängelholm är på väg in i. Mycket kort innebär att samtliga lärare på två skolor under de närmsta åren ska forska och utbilda sig inom ramen för sin verksamhet så att samtliga uppnår Magisternivå inom några år. Arbetet kommer göras tillsammans med professor Thomas Kroksmark och ska bli mycket intressant att följa om man med hjäp av verksamhetsnära forskning förmår förbättra elevers resultat.

Vi åkte hemåt inspirerade och med goda förhoppningar om att organisera något liknande på hemmaplan.
Stort tack till alla medverkande i detta arrangemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar