onsdag 25 maj 2011

Social medier - användbar i kommun och landsting


Nu använder allt fler sociala medier inte minst i den offentliga sektorn.

I början på maj deltog jag i en videokonferens där jag fick ta del av mycket bra information om hur man som kommun eller tjänsteman ska förhålla sig till de sociala medierna. Här är några godbitar som jag fastnade för:

Stefan Wikell från SKL berättade om de juridiska aspekter av att som myndighet vara med i Facebook, Twitter mm. E-delagationen har haft i uppdrag från regeringen att ta fram riktlinjer for hur myndigheter använder sociala medier. Se E-delagationens riktlinjer för sociala medier

Stefan Wikells sammanfattning:
·      De inlägg som görs på olika sociala medier inom ramen för myndighetens verksamhet, är allmänna handlingar.
·      Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras utan kan hållas ordnade så att de är lätt sökbara.
·      Myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar av tillfällig eller ringa karaktär i sociala medier får gallras när de inte längre är aktuella.
·      Myndigheten bör ha en förteckning över vilka sociala medier myndigheten är aktiv på.
·      Webbplatsen, bloggen etc. bör ”ögonblickförvaras” t.ex. varje halvår.

Martin Stockenstrand, också från SKL berättade om SKL:s omvärldsbevakning och hur man kan söka eller ha koll på de sociala medierna. De fyra viktigast områden att ha koll på (med förslag på verktyg) är:
1.     Bloggar
·      Sök i blogg: Twingly, Bloggportalen,se, Bloggsök
2.     Twitter
·      Tweetdeck – bevaka Twitter i realtid
3.     Facebook
·      Open Facebook Search – sök på de öppna sidorna utan att logga in (ganska ny funktion)
4.     Forum (håll koll på ryktesspridning i forum)
·      Flashback
·      Famljeliv.se

Ingela Richardsson från Staffanstorps kommun bubblade med entusiasmen
 då hon berättade om hur de skapade sin webbplats i bloggverktyget Wordpress som är optimerat för sökmotorer och sociala medier. Hon poängterar att det är viktigt att ha en tydlig mål med webbplatsen för att skapa en identitet och för att ge målgruppen den information som efterfrågas. De valde att gå från ”leverantörens diktatur till öppen källkod”. Titta på Staffanstorps kommuns webbplats!

Tommy Granqvist och Katarina Lindström från Karlstads kommun berättade om deras kampanj Karlstad - huvudstaden på Facebook. De har klara riktlinjer och redaktörer som arbetar medvetet med facebooksidan. En anledning att de skapade facebooksidan var då det var en krissituation som uppstod i Karlstad och då upptäckte de att facebook var överlägset att få ut information till medborgarna. Idag har de över 5400 personer som följer sidan.

Karlstads 11 Facebooktips
1.     Skriv personligt och bjuda in till samtal
2.     Uppmuntra dina fans att bidra
3.     Var tyst ibland, stör inte dialogen
4.     Skriv om sånt som berör vardagslivet
5.     Använd dina fans som informationsspridare
6.     Ta upp det som många undrar över
7.     Svara snabbt utifrån vad du vet just nu
8.     Använd Facebook till kriser, avbrott och störningar
9.     Var frikostig med evenemangstips
10. Fråga vad fansen tycker
11. Träna dialog

Besök Karlstad på facebook :)

Det var en mycket givande dag och jag fick många tips och mycket inspiration. Inte minst så hittade jag de riktlinjerna som Falkenbergs kommun har vad det gäller de sociala medier på SKL:s hemsida!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar